Pārmaiņu un Naudas vadības piedāvājumi

Funkcionālo procesu pārmaiņu izstrāde un vadība

Palīdzēsim Jums precīzāk definēt pārmaiņu mērķus un darbības to sasniegšanai noteiktā laika grafikā. Mēs cieši līdzdarbojamies pārmaiņu ieviešanā un uzraudzībā.

Finanšu pārvaldības principu reorganizācija

Efektīvas pārmaiņas bieži saistās ar principiem, kā analizēt uzņēmuma darbības rezultātus, uzskaitīt naudu, aprēķināt peļņu un finansēt uzņēmuma procesus. Palīdzam izvēlēties un ieviest atbilstošāko finanšu pārvaldības modeli, izstrādāt un ieviest jaunus vadības grāmatvedības principus un vadības atskaites.

Finanšu restrukturizācija un optimizācija

Lai uzņēmums mainītos, var būt nepieciešama finanšu restrukturizācija, finansējuma avota maiņa, likviditātes pilnveidošana, jaunu finansēšanas noteikumu pieņemšana vai pārrunas ar aizdevēju.

ERP (RVS) sistēmu piemeklēšana un ieviešana

Daļu procesu ir izdevīgāk uzticēt resursu vadības sistēmām, kas ne vien atvieglo cilvēka darbu, bet arī garantē datu drošību un procedūru ievērošanu.

PPunV SIA ir Latvijas pārdošanas aģents vienai no labākajām ražošanas resursu vadības sistēmām - Monitor ERP.

Sinerģiju un pašizmaksu detalizēta analīze

Uzņēmumam mainoties, nereti rodas jautājumi par iekšējām sinerģijām un pašizmaksas pamatotību. Ātrāk un efektīvāk to palīdzēs izvērtēt un atrisināt pieredzējis eksperts, kam tā ir profesija.

Produktivitātes un efektivitātes pieaudzēšana

Pat ja uzņēmuma stratēģija attīstās ideāli, visticamāk, darbības produktivitāte un efektivitāte nav optimālā līmenī. Ātrāk šādas iekšējās rezerves palīdzēs noskaidrot profesionāls speciālists.

Finanšu direktora ārpakalpojums

Ja pašlaik Jūsu uzņēmums vēl nav gatavs algot pilna laika finanšu vadītāju, iegūstiet vajadzīgās kompetences lētāk un ērtākkā ārpakalpojumu!

Kā notiek pārmaiņu vadība?

1

Izpēte

Ātri un profesionāli iedziļināmies Jūsu biznesa specifikā un pārmaiņu vajadzībās. Praksē tas nozīmē sarunu ar uzņēmuma vadību, struktūras un finanšu datu analīzi.

2

Strateģija

Kopīgi definējam sasniedzamos mērķus. Prezentējam pārmaiņu procesu konkrētās darbībās un laika grafikā. Struktūras un finanšu datu analīzi.

3

Ieviešana

Aktīvi līdzdarbojamies pārmaiņu procesa ieviešanā. Tas nozīmē, ka uz laiku kļūstam par Jūsu komandas biedru un pārmaiņu vadītāju.

4

Uzraudzība

Jauno principu ieviešanu uzraugām noteiktu laiku, līdz tie kļūst par ieradumu.

5

Rezultāts

Analizējam pārmaiņu ietekmi un rezultātus, to atbilstību izvirzītajiem mērķiem. Strādā- jam pie izmaiņām, līdz Jūs esat pilnīgi ap- mierināts ar rezultātu.

Uzlabo sava uzņēmuma attīstību

Sazināties ar PPuNV